ดาวน์โหลดแอป
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปลงบนอุปกรณ์ IOS เพื่อใช้งานในโหมดเต็มหน้าจอและเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ios_img
1
คัดลอก
เพิ่มในรายการอ่าน
เพิ่มบุ๊คมาร์ก
เพิ่มลงหน้าจอหลัก
2
1)
คลิกที่ปุ่ม "แชร์" ในแถบเมนูด้านล่าง.
2)
คลิก "เพิ่มไปยังหน้าหลัก"
ไม่มีประกาศ
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว!
1. โปรดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และแนะนำให้ถ่ายทอดหน้าจอเพื่อเก็บไว้ในบันทึกของคุณ
2. คุณสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้โดยการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
เรียนลูกค้าค่ายที่คุณเคารพ,
โปรดเลือกเวอร์ชันของเว็บไซต์ที่คุณต้องการเข้าสู่.
(มีข้อจำกัดในเวอร์ชันเดสก์ท็อป บางรุ่นอาจไม่แสดงอย่างเต็มที่)
แลกรหัส
รหัสแลกรางวัลจะออกให้ผ่านทางกิจกรรมเป็นครั้งคราว โปรดติดตามประกาศในกลุ่มอย่างเป็นทางการ
th
โปรโมชั่น
icon_marquee
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของ Dee99

1. หลักการโดยทั่วไป
1.1 เงื่อนไขและข้อตกลงนี้มีผลผูกพันต่อผู้เล่นเกมส์ (ตามที่ได้ระบุไว้) และส่วนอื่นๆที่มีผลเกี่ยวข้องได้แก่ อินเทอร์เนต ระบบมือถือ หรือการเข้าใช้งานในรูปแบบต่างๆ ผ่าน https:/www.dee99.com ("เว็บไชต์") และเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง
1.2 ผู้เล่นตกลงยอมรับเงื่อนไขต่างๆ เมื่อมีการเช้าชม หรือ ใช้งาน ส่วนใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ https:// www.dee99.com หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Dee99 ผ่านโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อเข้าถึง
บริการเกมส์ โดยรวมไปถึงแอพพลิเคชั่น หรือการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ใดๆ ที่มีการมอบอำนาจหรือกรรมสิทธิ์ผูกมัดกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้
- ขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชี
- การทำธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับเกมส์ทั้งหมด
- เงื่อนไขข้อตกลง
- นโยบายของเราใน aggregate ในที่นี้และอ้างถึง "ข้อตกลงและเงื่อนไข"
1.3 คุณต้องทำการอ่าน เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดนี้โตยระมัระวัง ก่อนที่จะคลิกเลือกปุ่ม "ยอมรับ" หากคุณไม่เห็นด้วยในส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา ท่านต้องไม่เข้าใช้งานในเว็บไซต์อีกต่อไป
1.4  เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้ในทันทีที่กดปุ่ม "ยอมรับ" ซึ่งเป็นการยืนยันกับ Dee99 ว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและซ้อตกลงเหล่านี้พร้อมทั้งยอมรับกับข้อตกลงดังกล่าวแล้ว จากการใช้งานไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไชตั
เป็นการยืนยันว่าคุณได้ยอมรับกับเงื่อนไขและซ้อตกลงนั้น
1.5 Dee99 มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กฎระเบียบ และ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างผู้เล่น และ Dee99 ได้ทันที Dee99 จะดำเนินการให้ความมั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ หากผู้เล่นไม่ตกลงยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้เล่นต้องทำการยกเลิกการใช้บริการและปิตบัญชีโตยทันที หากผู้เล่นยังคงตำเนินการใช้งานต่อไป หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้ว จะถือว่าผู้เล่นยอมรับข้อตกลงต่างๆ อัตโนมัติ
1.6 Dee99 มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจาก First Cagayan
1.7 เงื่อนไขและช้อตกลงเหล่านี้ ถือเป็นข้อผูกพันระหว่างคุณกับ Dee99
1.8 ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขนั้นไม่สอดคล้องกันระหว่างกฎนี้ และ กฎจากเกมแต่ละเกม ให้ถือว่าเหนือกว่า ในลักษณะของเกมที่เฉพาะเจาะจงในกฎและข้อตกลงไม่คลอบคลุมแต่ให้บังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆนี้ระหว่างผู้เล่นและ Dee99
1.9 คุณเข้าใจและยืนยันที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ และแม้ว่าสัญญานี้อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากทางเราตลอดเวลา
1.10 หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ บน htps://www.dee99.com จะมีผลบังคับใช้ทันที โดยผู้ใช้จะต้องมีการตรวจสอบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขให้ครบถี่ถ้วน พร้อมกับกฎต่างๆ ในเกมเฉพาะเจาะจง โดยผู้ใช้สามารถ
ทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขของกฎต่างๆได้ โตยอ้างถึงหมายเลขเวอร์ชั่น และ วันที่ที่แจ้งไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข โดยปราศจากอคติกับที่กล่าวมาแล้ว แต่ บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้ผู้ใช้ทราบก่อนที่จะแก้ไขอย่างมีนัย
สำคัญที่จะมีการทำข้อตกลงและเงื่อนไขและในกรณีดังกล่าวผู้ใช้จะได้รับบทสรุปของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น
1.11 กฏและการอธิบายที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องในเกมส์ของ Dee99 การดูแลรักษาบัญชีของคุณจากทาง Dee99 นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ มีไว้ให้ในลิงค์ที่ปรากฏในเว็บไซต์ และถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่ใช้ร่วมกันกับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงทางบริษัท
1.12 หากอ้างอิงถึงเกมส์ของ dee99 ในข้อตกลงนี้จะ หมายถึงเกมคาสิโน รัซโปกเกอร์ และเกมส์อื่น ๆที่อาจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามหน้าเว็บไซต์ Dee99 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มและลบเกมส์จากเว็บไซต์โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ทางบริษัท
1.13 เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้ ได้ มีการเผยแพร่ในหลายภาษาเพื่อการกระจายของข้อมูลข่าวสารและทำให้ผู้เล่นได้เข้าใจได้ง่าย โดยฉบับภาษาอังกฤษจะยึดเป็นหลักที่ถูกต้องทางกฎหมาย ผูกพันธ์ระหว่างคุณและ Dee99 และในกรณีที่มีความไม่
สอดคล้องกันระหว่างฉบับที่เป็นภาษาอื่นๆและเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเหล่านี้เงื่อนไขใดๆ จะยึตตามเงื่อนไขและข้อตกลงในฉบับภาษาอังกฤษ
1.14 หากคุณมีบัญชีผู้ใช้ มากกว่า 1บัญชี ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทาง Dee99 อาจทำการระงับ หรือปิดบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือทุกบัญชี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทาง Dee99 หากทางบริษัทได้อนุญาตให้ผู้ใช้มีบัญชีหนึ่งคงไว้ก็จะเป็นบัญชีแรกที่คุณ
ได้ทำการเปิดกับทาง Dee99 ซึ่งเงินฝากที่เหลือของคุณในบัญชีอื่นๆ จะถูกยกเลิกโดย Dee99 พร้อมหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการดังกล่าว 10% (ขั้นต่ำ 30 ตอลล่าร์) สำหรับทุกบัญที่มีการเปิดใช้งาน และหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นก็จะ
ให้ยืตตามเงื่อนไขและข้อตกลงของทางบริษัท
icon-vip